Styrelsen verksamhetsåret 2023Ordförande: Malin Sandberg
Vice ordförande: Marion Salo 

Kassör: Martina Bergman
Sekreterare: Carina Kaustinen

Ledamot: Ronja Hagfalk

Suppleant: Jonas Carpenhammar
Suppleant: Julia Lindborg Polz

Valberedningen: Åsa Ahlgren Peters

Revisor: Outi Siltala